Galeasen “Loyal” ble bygget i Rosendal i Hardanger i 1877. Etter en storhetstid som fraktskute på alle verdenshav ble “Loyal” etter hvert utkonkurrert av mer moderne fartøyer. Den en gang så stolte skuta endte opp som en sliten lastepram i lokalfart på Vestlandet. “Loyal” gikk mot en dyster skjebne da hun ble oppdaget av John Hausberg i 1975. Han overtok båten noen år senere og har stått for restaurering av fartøyet for egne midler. De siste 10 årene har John fått med seg sønnen; Audun Hausberg. Loyal ble sjøsatt på nytt sommeren 1997 og det er Audun som nå er skipper på skuta.